Accountancy

Accountancy

Accountancy opdrachten worden bij AssuranceServices BV uitgevoerd door RA gecertificeerde professionals. Deze titel is voor u een waarborg dat zij u kunnen bijstaan in alle accountancy-diensten die relevant  De meest voorkomende diensten zijn:

  • Het samenstellen van jaarrekeningen en (verplichte) deponering bij de Kamer van Koophandel;
  • Begeleiding bij het opzetten en inrichten van de financiële administratie
  • Het verzorgen van de financiële administratie, indien dit gewenst is.

Wij adviseren cliënten, met name kleinere ondernemingen en zzp-ers, om zelf de administratie bij te houden. Ten eerste omdat dit kostenbesparend werkt,  ten tweede vergroot dit het inzicht bij ondernemers  in hun eigen financiële positie. Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van de administratie, hetgeen over het algemeen slechts enkele uren vergt en waarbij een door ons ontwikkeld excel voorbeeld gehanteerd kan worden.

Daarnaast kunnen wij diverse diensten verrichten die minder vaak voorkomen, maar wel relevant zijn of kunnen worden. Als een onderneming groeit, wordt het belang van goede interne procedures vaak groter. Ook kunnen externe belanghebbenden, zoals financiers en subsidieverstrekkers, zekerheid (assurance) vragen bij gepresenteerde cijfers. Wij kunnen u hierin bijstaan met onder meer de volgende diensten:

  • Assurance-verklaringen bij de jaarrekening, zoals beoordelingsverklaringen en controleverklaringen;
  • Accountantsverklaringen bij subsidieopgaven;
  • Opstellen van rapporten bij begrotingen en andere financiële toekomstgerichte informatie;
  • Advisering omtrent risicobeheersing en interne controle;
  • Advisering omtrent de inrichting van de financiële administratie en procedures.

Waarom zijn mijn klanten tevreden?